Kurser

gieopabAT

Här presenterar vi kurser som vi arrangerar och eller leder själva:

FALUN (Dansa med Sanna):

Bugg(å-hej) Nybörjare och Fortsättning. Start med Prova på V3, 2017

 

VÄLKOMNA!!